UN XXXX – Skapa din egna UN etikett

UN XXXX etikett enligt gällande regler UN XXXX – Farligt gods skall märkas med etiketter enligt gällande regelverk så som ADR, RID, IMDG & ICAO. Både på kollin, lastbärare och fordon ska det enligt lag… läs mer →