bestall
priser
Ring oss på: 019-15 00 45 - Mail etikett@etiketterab.se

Priser Farligt gods.

Priser Farligt gods etiketter

Farligt gods skall märkas med etiketter enligt gällande regelverk så som ADR, RID, IMDG & ICAO. Både på kollin, lastbärare och fordon ska det enligt lag vara tydligt märkta och etiketterade. Den som sänder det farliga godset ansvarar för att märka och etikettera sina kollin medan transportören ansvarar för att märka lastbärare och fordon.

Samtliga priser är exkl moms, beställ dina varningsetiketter i våran webshop.

Priser Farligt gods

Priser Farligt gods etiketter

 

Beteckning 10×10 cm Antal Etikett Beställ
KLASS 1 – FAROSYMBOL 540:- 500 st    Beställ
KLASS 1.4 – FAROSYMBOL 540:- 500 st    Beställ
KLASS 1.5 – FAROSYMBOL 540:- 500 st  1.5  Beställ
KLASS 1.6 – FAROSYMBOL 540:- 500 st    Beställ
KLASS 2.1 – FAROSYMBOL 540:- 500 st  2.1  Beställ
KLASS 2.2 – FAROSYMBOL 540:- 500 st    Beställ
KLASS 2.3 – FAROSYMBOL 540:- 500 st  2.3  Beställ
KLASS 3 – FAROSYMBOL 540:- 500 st    Beställ
KLASS 4.1 – FAROSYMBOL 540:- 500 st    Beställ
KLASS 4.2 – FAROSYMBOL 540:- 500 st    Beställ
KLASS 4.3 – FAROSYMBOL  540:- 500 st  4.3  Beställ
KLASS 5.1 – FAROSYMBOL  540:- 500 st    Beställ
KLASS 5.2 – FAROSYMBOL  540:- 500 st  5.2  Beställ
KLASS 6.1 – FAROSYMBOL  540:- 500 st    Beställ
KLASS 6.2 – FAROSYMBOL  540:- 500 st  6.2  Beställ
KLASS 7A – FAROSYMBOL  540:- 500 st    Beställ
KLASS 7B – FAROSYMBOL  540:- 500 st  7b  Beställ
KLASS 7C – FAROSYMBOL  540:- 500 st    Beställ
KLASS 7E – FAROSYMBOL  540:- 500 st 7e  Beställ
KLASS 8 – FAROSYMBOL  540:- 500 st    Beställ
KLASS 9 – FAROSYMBOL  540:- 500 st  9  Beställ
BEGRÄNSAD MÄNGD ETIKETT  540:- 500 st    Beställ
LQ – Y (AIR TRANSPORT)  540:- 500 st  11  Beställ
UN 3245 540:- 500 st    Beställ
UN 3373  540:- 500 st  UN3373  Beställ
MILJÖFARLIGA ÄMNEN  540:- 500 st    Beställ
FÖRHÖJD TEMPERATUR  540:- 500 st  Temp  Beställ

Samtliga priser är exkl moms.

Om du är osäker på vilken farlig gods etikett som du ska ha så hör av er till oss. Vi hjälper gärna till med specialbeställningar av farligt gods etiketter. Vi har en egen avdelning som jobbar med original och layout ifall du behöver hjälp med design och utförande av din etikett.

Osäker eller i behov av hjälp?

Låt vår personal hjälpa dig.

Back to Top