bestall
priser
Ring oss på: 019-15 00 45 - Mail etikett@etiketterab.se

Priser varningsetiketter.

Varningsetiketter

Varningsetiketter går under CLP-förordningen som gäller klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar som säljs inom EU. Du som tillverkar eller importerar blandningar behöver klassificera dina produkter och säkerhetsdatablad. Om du tidigare har använt föregående klassifiering (se riktlinjer från EU på Engelska) och märkning så behöver du uppdatera märkning på produkt och i säkerhetsdatablad.

Samtliga priser är exkl moms, beställ dina varningsetiketter i våran webshop.

Priser varningsetiketter

Priser varningsetiketter

 

Beteckning 2×2 cm 5×5 cm 10×10 cm Etikett Beställ
Explosiv 420:- 480:- 540:- Explosive Beställ
Brandfarlig 420:- 480:- 540:- Brandfarlig Beställ
Oxiderande 420:- 480:- 540:- Oxiderande Beställ
Gas under tryck 420:- 480:- 540:- Gas under tryck Beställ
Frätande 420:- 480:- 540:- Frätande Beställ
Giftig 420:- 480:- 540:- Giftig Beställ
Skadlig 420:- 480:- 540:- Skadlig Beställ
Hälsofarlig 420:- 480:- 540:- Hälsofarlig Beställ
Miljöfarlig 420:- 480:- 540:- Miljöfarlig Beställ

Samtliga priser är exkl moms.

Om du är osäker på vilken varningsetikett som du ska ha till dina produkter så hör av er till oss. Vi hjälper gärna till med specialbeställningar av varningsetiketter, farligt gods etiketter till dina produkter. Vi har en egen avdelning som jobbar med original och layout ifall du behöver hjälp med design och utförande av din etikett.

Osäker eller i behov av hjälp?

Låt vår personal hjälpa dig.

Back to Top