Rustungs kvalitets- och miljöpolicy

fti_logoGenom att ständigt utveckla och förbättra produkter och tjänster och anpassa dem efter våra kunders behov, skall vi bibehålla och förstärka förtroendet hos kundkretsen.

Vi skall analysera och utvärdera hur pass väl vi motsvarar våra kunders krav och förväntningar.

Med modern utrustning skall vi kunna leverera högkvalitativa produkter till rätt pris.

Vi strävar efter minimal resursanvändning, återanvändning av avfall och att förebygga föroreningar. Detta för att vi skall kunna erbjuda våra kunder en miljömässig produktion.

Carl Sape, VD

INTYG

100 % Förnybar elproduktion
Rustung Etiketter AB har med stort miljöengagemang och omtanke om kommande generationer valt att enbart använda el som har producerats med 100% förnybar elproduktion.

sv_SESwedish