Villkor faktura | Etiketter AB

Villkor faktura

Faktura

När du betalar via faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått dina varor levererade.

  • Få alltid hem varan innan du betalar
  • Betalningstid – alltid minst 10 dagar
  • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter

Betalningsvillkor

Kredittiden för detta köp är 10 dagar från fakturadatum. Fakturan skickas i samband med leveransen. I enighet med avtalet med vår e-butiken debiteras en fakturaavgift om 0 kr.

En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Även en dröjsmålsränta om 8 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

Kreditprövning

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post.

Personuppgiftshantering

Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Rustung etiketterna AB behandlar personuppgifter främst i syfte att utföra identifikation, kundanalys, kreditkontroll, marknadsföring och affärsutveckling.