Varningsetiketter

Varningsetiketter, Etiketter för märkning av kemikalier enligt GHS & CLP Varningsetiketter går under CLP-förordningen (GHS) som gäller klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar som säljs inom EU. Du som tillverkar… läs mer →