Hälsofarlig

Hälsofarlig varningsetikett, Etikett för märkning av kemikalier enligt GHS och CLP Hälsofarlig – Varningsetiketter går under CLP-förordningen (GHS) som gäller klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar som säljs inom EU.… läs mer →